Metodyka


Wszystkie szkolenia projektujemy zawsze odpowiadając na faktyczny problem naszego klienta. Po pierwsze -bezpośrednie spotkanie z osobą decyzyjną w firmie Klienta, po drugie - wizyta diagnozująca potrzeby szkoleniowe wśród pracowników, po trzecie - analiza zebranego materiału w Raporcie pre-ante.

W dalszej kolejności przedstawiamy naszą propozycję Planu rozwojowego (warsztaty grupowe, indywidualne, coaching itp.). W zależności od diagnozy dobieramy treści szkolenia, działania i zadania dla uczestników oraz metody pracy, by zajęcia były jak najbardziej efektywne. Ćwiczenia, gry szkoleniowe, analizy przypadków dopasowane są zawsze do specyfiki firmy.

Podczas warsztatu wykorzystujemy także techniki coachingu zespołowego. Dzięki nim pracownicy doświadczają tego, jak przekraczać ograniczające przekonania, które mogą utrudniać współpracę. Warsztaty Lean i Kaizen prowadzone przez dwóch trenerów, a case study oparte na istniejących w danej firmie realnych sytuacjach.

Opcjonalnie włączamy wizytę studyjną do firmy zewnętrznej (usługowej lub produkcyjnej), w której wdrożono politykę doskonalenia jakości produkcji.

"Człowiek ma w życiu albo wymówki albo wyniki."

Zdjęcie projekta

Coaching – jako wsparcie poszkoleniowe.

Po szkoleniu pracownik więcej wie, więcej potrafi, ale nie zawsze korzysta (z różnych powodów) ze swojej wiedzy i nowych umiejętności. I właśnie wtedy przydatny jest coaching, by zmotywować pracownika lub dotrzeć do przyczyn dlaczego, np. dana osoba nie zmienia swojego zachowania ( np. nadal nie deleguje zadań).

W zależności od tego na jakim poziomie jest przyczyna, coach proponuje odpowiednie techniki i narzędzia, by osiągnąć zamierzony efekt – np. zmianę zachowania pracownika.

Przyczyny mogą być np. na poziomie środowiska pracy, zachowania, umiejętności, przekonań, wartości. Zadaniem coacha jest zdiagnozowanie tego, a następnie praca z klientem dopasowana do jego indywidualnych potrzeb oraz celów firmy/zespołu.

"Człowiek z nowymi pomysłami jest wariatem, dopóki nie odniesie sukcesu."

Poniżej przedstawiamy, krótki film przedstawiający sposób i niektóre rodzaje prowadzonych szkoleń i kursów:

Zobacz też: