.

Tysiące godzin szkoleń, setki przeszkolonych uczestników…

Przez 25 lat działania firmy wdrożyliśmy razem z Państwem kilkaset różnorodnych projektów edukacyjnych w ramach szkoleń biznesowych dla kadry zarządzającej, menedżerów jak i pracowników liniowych.

Nasi Klienci to również osoby dopiero poszukujące swojej ścieżki kariery , jak też  początkujący przedsiębiorcy, dla których stworzyliśmy własne ścieżki rozwoju.

Jesteśmy od 2004 roku skutecznym beneficjentem pomocy Unii Europejskiej w ramach projektów szkoleniowo-doradczych.

Zaufały nam:

Jednostki Samorządu Terytorialnego

Sektor Publicznych Służb Zatrudnienia

Sektor Pomocy Społecznej
(ROPS, PCPR, MOPR, MOPS, M-GOPS, GOPS)

Placówki Systemu Oświaty

Jednostki systemu penitencjarnego

Ochotnicze Hufce Pracy

Fundacje, Stowarzyszenia

2004

Środki EFS

Od 2004 roku pozyskujemy środki finansowe Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację własnych  projektów szkoleniowo-doradczych, skierowanych na wsparcie przedsiębiorców, pracowników czy osób poszukujących zatrudnienia.
2004

2005

„Złoty Interes”

2005

2008

„Równi na starcie”
„Tacy sami-równi na starcie”

2008

2009

„Monitoring kierunków kształcenia policealnego”

2009

2009

„Zostań swoim szefem”
i „Dotacje nie są blefem zostań własnym szefem”

2009

2010

„Na północy STOP cyberprzemocy”

2010

2010

„Lean Manufacturing-inwestuj w siebie”

2010

2012

„Mech@tronik – kurs na grudziądzki przemysł”

2012

2013

„Pełnosprawni w pracy”
i ”Pełnosprawni w pracy II” (projekty partnerskie)

2013

2014

„Razem Jesteśmy Mocniejsi”
i „Twoja aktywność Twoją szansą” (projekty partnerskie)

2014

2015

„WEBskie KKZ-y”

2015

Aktualnie

Podwykonawczo świadczymy kompleksowe usługi szkoleniowe w formule zamkniętej-dedykowanej dla firm i instytucji.

Aktualnie

Różnorodność naszych projektów szkoleniowo-doradczych zaowocowała szeregiem lojalnych Klientów, którzy zlecają nam najtrudniejsze zadania, z przekonaniem, iż podołamy w ich wykonawstwie z największym profesjonalizmem.

Scroll to Top