Poniżej przedstawiamy Państwu wybrane sylwetki trenerów:


Zdjęcie trenera

Kamilla Śmietanko

Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania w Toruniu oraz Studium Podyplomowego z zakresu Informatyki oraz Przygotowania Pedagogicznego. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując 17 lat w jednostce budżetowej na różnych stanowiskach. Obecnie jako księgowa w spółce. Od 2000 roku prowadzi własną działalność gospodarczą. Posiada wieloletnie doświadczenie trenerskie. Specjalizuje się w szkoleniach informatycznych z uwzględnieniem obsługi programów księgowych, kadrowo-płacowych, magazynowo- handlowych itp. Posiada Microsoft Certified Application Specialist EXCEL 2007 oraz certyfikat egzaminatora ECDL.

Nie sądzę, by ktokolwiek urodził się ze smykałką do handlu. Za to każdy z nas ma szansę zostać tym, kim zechce.

Zdjęcie trenera

Karolina Moszczyńska

Z zawodu ogrodnik oraz architekt krajobrazu, z powołania od kilku lat także trenerem szkoleniowym z ogrodnictwa. Absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, kierunku ogrodnictwo ze specjalnością kształtowanie terenów zieleni, z kwalifikacjami pedagogicznymi. Od kilku lat jako właściciel firmy wykonuje projekty oraz kieruje zespołem ludzi zaangażowanych w prace pielęgnacyjne i realizacyjne. Pomaga Klientom organizować wnętrza ogrodowe i komponować rośliny, diagnozuje przyczyny złego stanu roślin, doradza jak pielęgnować zieleń zewnętrzną. Zaś słuchaczom kursów przekazuje wiedzę, zdobytą podczas studiów ogrodniczych i wieloletniego doświadczenia w zawodzie, zdradzając tajniki ogrodnictwa w praktyce.

Potykając się, można zajść daleko; nie wolno tylko upaść i nie podnieść się.

Zdjęcie trenera

Krzysztof Kaczorowski

Absolwent Wydziału Chemii Spożywczej i Biotechnologii Politechniki Łódzkiej. Od początku pracy zawodowej związany z branżą spożywczą. Doświadczenie zawodowe zdobył na większości stanowisk związanych z produkcją spożywczą. Ostatnio technolog i dyrektor ds. produkcji w zakładach przemysłu piekarniczo - cukierniczego. Od 2000 roku do chwili obecnej zajmuję się doradztwem, szkoleniem i wdrażaniem oraz auditowaniem systemów bezpieczeństwa żywności (HACCP, ISO 22000 oraz ISO 9001) w przedsiębiorstwach branży spożywczej i nie tylko. Posiadacz prestiżowego tytułu Rzeczoznawcy ds. HACCP z ramienia Stowarzyszenia Naukowo - Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego oraz świadectw ukończenia specjalistycznych szkoleń dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa żywności. Jego pasją są problemy bezpieczeństwa żywności jak również prawo żywnościowe oraz aspektami związane z pakietem higienicznym. Jego specjalistyczna, fachowa wiedza z zakresu projektowania, wdrażania i auditowania systemów zapewnienia jakości znalazła swoje odzwierciedlenie w wielu artykułach publikowanych w prasie branżowej.

Żadne zadanie nie jest szczególnie trudne, jeśli podzielisz je na mniejsze podzadania.

Zdjęcie trenera

Krzysztof Lepka

Ratownik medyczny, strażak. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych w Wrocławiu oraz Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku gdzie zdobył wykształcenie pedagogiczne. Swoje ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe związane z szeroko rozumianym ratownictwem zdobywał podczas wielu szkoleń oraz pracy w kraju i poza granicami państwa. Na co dzień zajmuje się pracą dydaktyczną w Szkole Specjalistów Pożarnictwa w szczególności organizacją szkoleń z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Współpracuje ze służbami mundurowymi oraz innymi jednostkami zobowiązanymi do ratowania życia ludzkiego. Swoją wiedzę ustawicznie pogłębia podczas udziału w konferencjach, zawodach i warsztatach związanych z ratownictwem.

Sekretem biznesu jest wiedzieć to, czego nie wiedzą inni.

Zdjęcie trenera

Marcin Kleinowski

Trener i doktorant na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Autor kilkunastu publikacji z zakresu problematyki procesów podejmowania decyzji. Posiadacz nagrody Ministra Spraw Zagranicznych za najlepszą pracę magisterską obronioną w 2006 roku. Z sukcesami tworzy wnioski o dofinansowanie projektów ze środków pomocowych Unii Europejskiej (zarówno "twardych" i "miękkich"), posiada doświadczenie w zarządzaniu projektami realizowanymi w ramach POKL. Trener biznesu, realizował szkolenia m.in.dla firm Veolia, Hestia, Lufthansa. Główny zakres szkoleń to: komunikacja interpersonalna (Prezentacja i autoprezentacja - sztuka przemówień publicznych), asertywność, skuteczne pozyskiwanie klientów przez telefon (telemarketing), skuteczne techniki sprzedaży, negocjacje z dłużnikami, negocjacje handlowe, tworzenie aplikacji do funduszy strukturalnych (pozyskiwanie funduszy unijnych), zarządzanie projektami dofinansowanymi ze środków Unii Europejskiej.

Talent bez chęci jest jak studnia bez wody.

Zdjęcie trenera

Marcin Zakrzewski

Mediatorem rodzinnym, instruktorem pierwszej pomocy oraz specjalistą ds. BHP Absolwent kierunku Resocjalizacji z profilaktyką społeczną w ATP w Bydgoszczy oraz studiów magisterskich na kierunku pedagogika ogólna. Ponadto ukończył studia podyplomowe w zakresie BHP oraz Organizacji Pomocy Społecznej. Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń i warsztatów z tematyki związanej z bezpieczeństwem i higieną pracy, pierwszą pomocą oraz tematyką rozwiązywania konfliktów. Potencjał w postaci zdobytej wiedzy, duże doświadczenie zawodowe oraz umiejętności interpersonalne pozwalają na czerpanie radości z pracy zawodowej, a ponadto są motorem napędowym do dalszego zdobywania uprawnień, ciągłego pogłębiania wiedzy oraz tworzenia autorskich opracowań w zakresie tematyki prowadzonych szkoleń.

W życiu możesz mieć wszystko co chcesz, bo jeśli tego nie masz, to znaczy że tego nie chciałeś!

Zdjęcie trenera

Monika Sikorska

Certyfikowany trener, wykładowca i Doradca zawodowy. Od 6 lat- właściciel firmy o profilu doradczo- szkoleniowym. Absolwentka Akademii Rozwoju Umiejętności Trenerskich na Wyższej Szkole Psychologii Społecznej, ukończyła również Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Instytucie Organizacji i Zarządzania UG, oraz studia magisterskie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim - specjalność psychologia rodziny. Projektuje, organizuje projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Autorskie treningi, warsztaty i konsultacje indywidualne dedykuje różnym odbiorcom: kadrze kierowniczej, pracownikom Małych i Średnich Przedsiębiorstw, kobietom i absolwentom, oraz osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Główne obszary szkoleń to: ZZL, psychologia obsługi klienta, komunikacja interpersonalnej, autoprezentacja i wystąpienia publiczne, podejmowanie decyzji grupowych oraz rozwoju osobistego. W swoich działaniach inspiruje i zachęca ludzi do nauki i zmian. Uczy jak efektywnie wykorzystać swoją energię życiową i zarządzać swoimi zasobami.

W konfrontacji strumienia ze skałą, strumień zawsze wygrywa - nie przez swoją siłę, ale przez wytrwałość.

Zdjęcie trenera

Monika Zadarko

Od prawie dwudziestu lat realizuje swoją pasję, jaką jest florystyka. Początkowo współpracowała przy prowadzeniu kwiaciarni, która z biegiem lat rozwinęła się w założenie własnej działalności gospodarczej w zakresie usług florystycznych i okolicznościowych. Absolwentka Wydziału Zarządzania i Marketingu Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni, a pracę magisterską poświęciła tematyce z zakresu zarządzania gospodarczego. Dodatkowo ciągle poszukuje nowych inspiracji śledząc pojawiające się trendy dekoratorskie oraz uczestnicząc w kursach i szkoleniach florystycznych. Swoje doświadczenie oraz wiedzę na temat kwiatów i dekoracji wykorzystuje będąc trenerem warsztatów florystycznych. Uczestnicy tych warsztatów po ich zakończeniu znajdują często zatrudnienie w kwiaciarniach jak i otwierają własne.

Prowadzenie biznesu bez reklamy jest jak puszczanie oka do dziewczyny po ciemku. Nikt, poza nami nie wie, co robimy.

Zdjęcie trenera

Radosław Wetrow

Wykładowca i certyfikowany trener z zakresu rachunkowości, księgowości, finansów, umiejętności posługiwania się programami finansowo-księgowymi. Realizuje projekty związane ze szkoleniami dla gospodarstw agroturystycznych oraz zarządzania budżetem domowym. Absolwent Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Ukończył także studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego. Doświadczenie zawodowe uzyskane w ciągu ostatnich dwudziestu lat, pracując zarówno na stanowiskach wykonawczych jak i menedżerskich.

Jeśli człowiek ma zamiar do końca życia pozostać pracownikiem fizycznym, to powinien równo z wybiciem godziny szesnastej zapominać o swojej pracy.

Zobacz też: