Metodyka


Szkolenia w naszej firmie to gwarancja nauczania metodami warsztatowymi. Nasza kadra trenerów kładzie wyjątkowy nacisk na aktywne formy przekazu, stąd w standardzie mamy pracę na zajęciach szkoleniowych wykorzystującą studium przypadku czy ćwiczenia oparte o realne sytuacje.

Oprócz tego warsztaty to gry symulacyjne, podziały ról, wizyty studyjne do zewnętrznych ośrodków. Zajęcia wykładowe są ograniczane do minimum, tak by gros godzin kursu odbywało się czy to na stanowisku pracy, czy jako forma warsztatowa nadzorowana przez instruktora lub trenera.Całość zajęć warsztatowych odbywa się na własnym sprzęcie multimedialnym i informatycznym, w tym laptopy z oprogramowaniem, kasy fiskalne z drukarkami, projektory, urządzenia biurowe.

Od wielu lat dzięki inwestycjom w środki trwałe przeprowadzamy wysokoefektywne szkolenia komputerowe na nowoczesnym i mobilnym sprzęcie komputerowym we wskazanym przez klienta dowolnym miejscu.

Zobacz też: