Projekty UE


Zdjęcie projektu

Od 10 lat skutecznie pozyskujemy środki finansowe Unii Europejskiej na realizację kompleksowych projektów szkoleniowo-doradczych, głównie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Ogółem w ramach projektów UE na wsparcie przedsiębiorstw i ich pracowników pozyskaliśmy ponad 5,2 mln zł.

Na wsparcie przedsiębiorstw i ich pracowników pozyskaliśmy ponad 5,2 mln zł.

W latach 2012-2013 mieliśmy okazję zrealizować Projekt pn. "Mech@tronik - kurs na grudziądzki przemysł", w ramach którego z naszych szkoleń skorzystało ponad 220 pracowników firm województwa kujawsko-pomorskiego. Powodzeniem cieszyły się specjalistyczne szkolenia dotyczące obsługi programu AutoCAD; Tworzenia parametrycznych modeli 3D; Sporządzania dokumentacji rysunkowej Solid Edge czy Komputerowego wspomagania obróbki skrawaniem w programie Edge Cam.Pracownicy szkolili się także w zakresie Harmonogramowania produkcji oraz Programowania obrabiarek sterowanych numerycznie w systemie MTS-CNC CAD/CAM.

Ponad 4 lata poświeciliśmy realizacjom partnerskich projektów wspierających przedsiębiorczość i rozwój małych firm. Od początku 2009 roku do 2012 roku w ramach dwóch projektów „Zostań swoim szefem" i „Dotacje nie są blefem zostań własnym szefem" wsparciem objęliśmy prawie 200 osób fizycznych. Spośród nich, ponad 120 stało się mikroprzedsiębiorcami, zakładając własne działalności gospodarcze. Nasz zespół doradców udzielił tyluż dotacji finansowych na wsparcie małych firm, głównie usługowych i handlowych.   

 

W ramach projektów Zostań własnym szefem i Dotacje nie są blefem zostań własnym szefem wsparciem objęliśmy prawie 200 osób.

Kolejnymi działaniami szkoleniowo-doradczymi objęto 380 pracowników , głównie dużych przedsiębiorstw w ramach projektu UE „Lean Manufacturing-inwestuj w siebie".W ówczesnych latach realizacji tego przedsięwzięcia, tzn. 2009-2010 w firmach produkcyjnych nie był znany temat „szczupłego” zarządzania , stąd szkolenia z tego zakresu cieszyły się ogromną popularnością. W ramach oferty szkoleniowej zaproponowaliśmy pracownikom oprócz szeregu szkoleń związanych z narzędziami LEAN , także zajęcia dotyczące Aktywnej sprzedaży i obsługi klienta; Motywacji i ocen pracowniczych; szkolenia dla Trenerów wewnętrznych; Wdrażania norm PN, EN, HACCP, ISO; Zarządzania personelem, BH; Radzenia sobie ze stresem.

Pierwsze szlify w pozyskiwaniu środków finansowych na naszą działalność szkoleniowo-doradczą uzyskaliśmy już w 2005 roku na realizację projektu „Złoty Interes” w ramach ówczesnych jeszcze środków przedakcesyjnych Unii Europejskiej. Wsparcie skierowane było do 50 początkujących przedsiębiorców, spośród których 20 otworzyło mikrofirmy, w wielu przypadkach funkcjonujące po dzień dzisiejszy.

Od 2005 roku korzystamy ze środków unijnych wspierając przedsiębiorców.

Zobacz też: