Oferta


Sprzedaż i obsługa klienta

• Techniki sprzedaży
• Sprzedaż przez ekspozycję: merchandising w sklepie spożywczym, w szczególności branży mięsnej
• Psychologia w obsłudze klienta
• Prezentacja oferty handlowej
• Trudny klient
• NLP w obsłudze klienta
• Telemarketing
• Rozbijanie obiekcji klienta
• Obrona ceny
• Sprzedaż przez budowanie relacji
• Home Staging-stylizacja nieruchomości w celu jej szybkiego sprzedania /wynajmu

• Wypracowanie właściwych wzorców zachowań
w odniesieniu do faktycznych sytuacji trudnych,
z którymi spotykają się pracownicy firmy.
• Lepsze radzenie sobie z własnymi emocjami
• Podniesienie poczucia pewności siebie
w kontakcie z trudnym klientem poprzez doskonalenie postaw asertywnych
i umiejętności obrony przed manipulacją.
• Zapobieganie wypaleniu zawodowemu
pracowników „pierwszej linii”
• uświadomienie i wypracowanie standardów postępowania w całym procesie sprzedaży zaczynającym się od przygotowania a kończąc na obsłudze posprzedażowej

Marketing

• Strategia marketingowa
• Kampania promocyjna
• Wprowadzenie nowego produktu na rynek
• Marketing internetowy
• Zarządzanie produktem
• Badanie satysfakcji klienta

• opracowanie gotowych do wdrożenia programów rozwoju firmy w ramach marketingu mix 7P wraz harmonogramem działania
• opracowanie gotowych do wdrożenia programów promocji firmy wraz harmonogramem działania
• opracowanie koncepcji produktów wygrywających na rynku wraz z programami ich wdrożenia
• podniesienie efektywności działań internetowych w celu pozyskania nowych i utrzymania lojalności klientów
• uporządkowanie portfolio produktowego oraz wyznaczenie gotowych do wdrożenia programów rozwoju poszczególnych kategorii produktowych w celu uzyskania określonych celów sprzedażowych
• wyznaczenie obszarów i czynników satysfakcji klienta, które warto utrzymywać na wysokim poziomie oraz które warto wzmocnić by zyskiwać na stałych klientach

Zarządzanie

• Skuteczne przywództwo
• Budowanie i zarządzanie zespołem
• Rozwiązywanie konfliktów w organizacji
• Zarządzanie sobą w czasie
• Organizacja pracy
• Zarządzanie personelem zróżnicowanym wiekowo

• Kiedy chcemy poprawić/wzmocnić:
- efektywność pracy i sprawność realizacji zadań,
- nastawienie na realizację wspólnych celów i wzajemne motywowanie,
- efektywne wykorzystywanie czasu pracy,
- identyfikację pracowników z zespołem i firmą,
- motywację pracowników,
- swoją pozycję jako lidera w zespole,
- swoją efektywność przywódczą.

• Kiedy obserwujemy/widzimy w zespole:
- nastawienie głównie na cele indywidualne,
- rywalizację, która spowalnia pracę,
- sytuacje problemowe i konfliktowe, które blokują i zakłócają pracę.

• Kiedy chcemy wykorzystać metody zespołowego podejmowania decyzji do budowania zaangażowania pracowników i autorytetu szefa.

Rozwój osobisty

• Efektywna komunikacja
• Automotywacja
• Wystąpienia publiczne i medialne
• Asertywność i radzenie sobie z manipulacją w obsłudze klienta
• Walka ze stresem

Uczestnicy szkoleń zyskują:
- umiejętność radzenia sobie z tremą,
- pewność siebie w kontakcie z publicznością
lub kamerą,
- umiejętność radzenia sobie z pytaniami „z Sali”,
- świadomość własnej mowy ciała i umiejętność wykorzystywania swoich atutów i tuszowania niedoskonałości,
- umiejętność formułowania komunikatu/wypowiedzi oraz budowania prezentacji,
- wiedzę z zakresu sztuki przekonywania.

Cel szkoleń z zakresu PR:
- poznanie metod działania, które mają chronić reputację firmy w sytuacji kryzysu „medialnego”,
- poznanie reguł komunikowania się z grupami opiniotwórczymi, które są zainteresowane firmą/produktami/usługami w sytuacji kryzysu medialnego, gdy brak czasu i jest duża presja,
- uświadomienie znaczenia działań profilaktycznych, dzięki którym można uniknąć ostrego kryzysu.

  • BLOK LEAN Manufacturing i KAIZEN
    • Lean Manufacturing –walka z marnotrawstwem
    • Program 5S –organizacja stanowiska pracy
    • Planowanie i zarządzanie procesem produkcyjnym
    • SMED- Redukcja czasu przezbrojeń maszyn
  • BLOK Lean Management dla firm usługowych
    • Program 5S –organizacja stanowiska pracy
    • MS Excel w praktyce
    • Zamówienia publiczne w praktyce  

Dlaczego opłaca się zrozumieć Lean i Kaizen?...ponieważ:

  • Pozwala zrozumieć i zredukować straty
  • Pozwala na poprawę wyników
  • Daje możliwości ciągłego doskonalenia
  • Daje prestiż
  • Angażuje wszystkie grupy i poziomy w przedsiębiorstwie
  • Podwyższa jakość
  • Przyczynia się do zwiększenia konkurencyjności wykonywanych usług/produktów

Lean i Kaizen znaczy-produkować najtaniej, najlepiej i dokładnie to, czego oczekuje Klient, przy tym osiągając max zysku, czyli to wszystko, co wydaje się nie do pogodzenia, a jednak jest do wykonania. Przekonały się o tym dziesiątki firm…

Wdrożenie „szczupłej” koncepcji wytwarzania produktu

  • Identyfikacja miejsc marnotrawstwa w ciągu produkcyjnym
  • Ustalenie stanu pre-ante i post-ante w przedsiębiorstwie
  • Określenie adekwatnych w przedsiębiorstwie Narzędzi Lean Manufacturing

Zwalczanie ognisk marnotrawstwa:

  • na każdym etapie produkcji poprzez wdrożenie zasad Lean Manufacturing
  • Redukcja kosztów produkcji
  • Obniżenie poziomu zapasów
  • Skrócenie cyklu produkcji
  • Wzrost motywacji pracowników
  • Zwiększenie wydajności pracy
  • Nabycie umiejętności dotyczących optymalizacji zdolności produkcyjnych, planowania wykorzystania istniejących zasobów produkcyjnych
  • Przygotowanie osób, które zaplanują SMED w firmie, na linii produkcyjnej. Szkolenie wprowadzające dla uczestników zespołów SMED

Propozycja wdrożenia projektu 5S w warunkach rzeczywistychWeryfikacja i audyt w przedsiębiorstwie. Optymalizacja kosztów wskutek skutecznego skrócenia czasu przetwarzania i obiegu dokumentów

  • Skuteczna komunikacja w przedsiębiorstwie
  • wzrost efektywności pracy i satysfakcji klientów
  • Zwiększenie świadomości pracowników dot. generowania zbędnych kosztów na własnym stanowisku pracy

Zobacz też: