Doświadczenie


Tylko od 2009 roku skorzystało z naszych usług szkoleniowych ponad 1020 pracowników, w tym menedżerowie, właściciele firm, kadra kierownicza czy pracownicy liniowi. Przy naszym wsparciu merytorycznym ponad 140 osób utworzyło własne firmy, korzystając również ze wsparcia finansowego Unii Europejskiej.

Zobacz też: